Najnowsze wiadomości:

"); include("inc.php3"); $file=fopen("newsdata/list", "r"); flock($file, 1); fgets($file, 100); // odczytuje pierwszą, niepotrzebną w tym skrypcie linię while(!feof($file)) { $tytul=chop(fgets($file, 10000)); $data=chop(fgets($file, 10000)); $id=chop(fgets($file, 10000)); if($tytul) { echo("
$tytul$data
"); include("newsdata/data/k$id"); echo("
Więcej
"); } } flock($file, 3); fclose($file); } else { $file=fopen("newsdata/list", "r"); flock($file, 1); fgets($file, 100); // odczytuje pierwszą, niepotrzebną w tym skrypcie linię while(!feof($file)) { $tytul=chop(fgets($file, 10000)); $data=chop(fgets($file, 10000)); $id=chop(fgets($file, 10000)); if($id==$wid) { echo("
$tytul
"); } } flock($file, 3); fclose($file); $wid=(int)$wid; echo(""); include("newsdata/data/k$wid"); echo("
"); include("newsdata/data/d$wid"); ?>