Czym sie zajmujemy

Dzialalnosc TCWGiT opiera sie na wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu, rozwoju indywidualnej przedsiebiorczosci, aktywnym zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu inicjatyw spolecznych w glównej mierze poprzez pozyskiwane krajowe i zagraniczne granty.

Ponadto Centrum za jeden z glównych celów stawia sobie stworzenie bazy danych przedsiebiorców w celu kojarzenia firm z Polski i Niemiec.

Piszemy projekty

W szkoleniach organizowanych w TCWGiT uczestnicza zarówno bezrobotni, jak i absolwenci, przedsiebiorcy oraz spolecznosc lokalna. Dzialalnosc Centrum  jak do tej pory wspierana byla srodkami pozyskanymi z programu, EFS  oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Glówne wsparcie finansowe dla realizacji zadan TCWGiT  pochodzi ze srodków finansowych Urzedu Miejskiego w Strzelcach Kraj.

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

©2006 Dera Przemek. All rights reserved